Aktualności

/
/
Dla biznesu

Aktualności

15 listopada 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 październi…

22 listopada 2021

Z dniem 31 października 2021 roku w życie weszły przepisy nakładające na przedsiębiorców nowe…

5 listopada 2021

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów wspólnie z zespołem ekspertów pod przewodnictwem Ilony…

20 października 2021

1 października 2021 roku Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e…

8 października 2021

30 września 2021 roku zostało podpisane porozumienie w zakresie potwierdzeń bankowych…

30 września 2021

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dotyczący rozwiązań pakietu VAT e-commerce…

3 września 2021

10 sierpnia 2021 r. ogłoszono uchwałę sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości n…

26 Sierpień 2021

Pod koniec lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawach pod…

9 Sierpień 2021

Dnia 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i u…

15 lipca 2021