Aktualności

/
/
Dla biznesu

Aktualności

4 kwietnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlow…

21 kwietnia 2022

W ostatnim wpisie z 29 marca 2022 roku została przedstawiona analiza zdarzeń wymagających uja…

7 kwietnia 2022

Wpływ wojny na przedsiębiorstwa Agresja Rosji na Ukrainę jest niewątpliwie zdarzeniem, któ…

29 marca 2022

12 marca 2022 r. z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywate…

16 marca 2022

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające r…

11 marca 2022

Od 1 stycznia 2022 roku weszło w życie wiele zmian podatkowych. Jedną z nich jest wprowadzenie m…

16 lutego 2022

Raportowanie niefinansowe pojawiło się w Polsce w roku 2017.  Podstawą wprowadzenia te…

7 lutego 2022

W dniu 17 grudnia 2021 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie krajowego…

10 stycznia 2022

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o nowych zmianach podatkowych, które s…

4 stycznia 2022