Aktualności

/
/
Dla biznesu

Aktualności

W dniu15 sierpnia 2023 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowa…

22 września 2023

Podczas czerwcowego posiedzenia IFRIC pojawiło się kilka kwestii, które zostały przedyskut…

17 Sierpień 2023

Dnia 23 maja 2023 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała zmiany do MSR 12…

10 Sierpień 2023

17 lipca 2023 r. została przyjęta przez instytucje unijne zmiana z maja 2023 roku dotycząca MSR…

3 Sierpień 2023

Co zmieniło się w Kodeksie Pracy? Z dniem 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodek…

9 maja 2023

Kadencja oraz ustalanie mandatu członka organu zarządzającego i nadzorczego spółki kapita…

18 kwietnia 2023

Od 1 stycznia 2023 r. zaczął obowiązywać nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody…

21 marca 2023

Podobnie jak w ostatnich latach, kiedy sprawozdania finansowe były sporządzane…

7 marca 2023

Jak co roku ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) wydała oświadcze…

23 lutego 2023