Harmonogram szkoleń

/
/
Harmonogram szkoleń

Temat

Obligatoryjne*
Miejsce
Forma
Termin

 

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

1 grudnia 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

2 grudnia 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

8 grudnia 2022

* Obligatoryjne - szkolenie spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów