Harmonogram szkoleń

/
/
Harmonogram szkoleń

Temat

Obligatoryjne*
Miejsce
Forma
Termin

 

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

2 grudnia 2021

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

9
-10 grudnia 2021

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

17 grudnia 2021

* Obligatoryjne - szkolenie spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów