Harmonogram szkoleń

/
/
Harmonogram szkoleń

Temat

Obligatoryjne*
Miejsce
Forma
Termin

 

* Obligatoryjne - szkolenie spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów