Harmonogram szkoleń

/
/
Harmonogram szkoleń

Temat

Obligatoryjne*
Miejsce
Forma
Termin

 

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

12 września 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Bory Tucholskie

Forma

wyjazdowe 24 godziny
wyjazdowe 40 godzin

Termin

12
-16 września 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

13 września 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

14 września 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

on-line

Forma

on-line

Termin

15
-16 września 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

30 września 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

13
-14 października 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

17
-18 listopada 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

24
-25 listopada 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

1 grudnia 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

2 grudnia 2022

Temat

Obligatoryjne*

Tak

Miejsce

Kraków
on-line

Forma

stacjonarne
on-line

Termin

8 grudnia 2022

* Obligatoryjne - szkolenie spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów