Handel hurtowy i detaliczny

/
/
Handel hurtowy i detaliczny

Handel hurtowy i detaliczny

Branża handlu podlega bardzo znaczącym przekształceniom będącym odzwierciedleniem globalnych trendów w modelu konsumpcji, technologii i modelów biznesowych. Rozwój rynku e-commerce, na który wpływ mają ogólne trendy konsumenckie, a także efektywniejsza logistyka i transport, powoduje, że wartość sprzedaży internetowej, liczba sklepów internetowych, jak również liczba sklepów stacjonarnych sprzedających przez Internet nieustannie rośnie. 

Duża część graczy rynkowych widzi swoją szansę w zmianie modelu biznesowego na tzw. model abonamentowy (tzw. ekonomia subskrypcji). Z jednej strony zwiększa to dostępność i atrakcyjność usług lub produktów dla Klientów, a z drugiej stabilizuje wpływ gotówki do przedsiębiorców. Rosnąca świadomość społeczna konsumentów zmusza przedsiębiorców do formułowania oferty bardziej odpowiedzialnej społecznie oraz do efektywniejszego zarządzania zasobami, wpływa na zmiany w funkcjonowaniu organizacji.

Opisane wyżej zmiany wymagają odważnych decyzji i działań ze strony menedżerów oraz właścicieli firm z branży handlowej. 

Naszym Klientom z branży handlowej pomagamy w realizacji inicjatyw, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływającą na ich efektywność działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora handlu to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym (np. nowe modele ujmowania przychodów)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA