Aktualności

/
/
/
Zmiany w MSR 12 – Międzynarodowa Reforma podatkowa – Filar II

Zmiany w MSR 12 – Międzynarodowa Reforma podatkowa – Filar II

Dnia 23 maja 2023 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy w związku z międzynarodową reformą podatkową w zakresie tzw. Filaru II, której głównym celem jest wdrożenie rozwiązań zwiększających efektywne opodatkowanie największych grup kapitałowych. Dyrektywa Filaru II wpłynie na ograniczenie globalnego zjawiska, przejawiającego się obniżaniem stawek podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Wprowadzona minimalna stawka opodatkowania wynosi 15%. W lipcu 2023 roku zmiana została przyjęta przez EFRAG i należy przyjąć, że także zostanie zaakceptowana do stosowania w Unii Europejskiej przez stosowne rozporządzenie. Zmiana obowiązuje dla sprawozdań finansowych rozpoczynających okres sprawozdawczy 1 stycznia 2023 r. lub później.

Założenia do globalnego podatku minimalnego (Filar II) jest następstwem długofalowych prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu BEPS 2.0. Według wstępnych szacunków nowa norma zostanie wprowadzona przez ponad 140 państw.

Nowe przepisy są skierowane do międzynarodowych oraz krajowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekraczają rocznie 750 mln EUR w minimum dwóch z ostatnich czterech lat podatkowych, bezpośrednio poprzedzających analizowany rok podatkowy. Wyjątkiem od powyższego są podmioty rządowe, organizacje non-profit oraz fundusze emerytalne.

Zmiany w MSR 12 mają na celu:

  • obowiązkowe, tymczasowe zwolnienie Spółek od ujmowania podatku odroczonego według ogólnych zasad wynikających z wdrożenia Filaru II (wyjątek ma zastosowanie natychmiast po wydaniu poprawki),
  • oddzielną prezentację wpływu reformy podatkowej Filaru II na w ramach ujawnień dotyczących bieżącego podatku dochodowego,
  • wprowadzenie wymogu dotyczącego ujawniania informacji, aby pomóc użytkownikom sprawozdań finansowych lepiej zrozumieć wpływ na podatki dochodowe jednostki w związku z reformą podatkową Filaru II (wymóg obowiązuje dla danych rocznych za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r.; nie dotyczy jednak śródrocznych danych za okres sprawozdawczy kończący się w dniu lub przed 31 grudnia 2023 r.)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

10 Sierpień 2023
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy przyniosą radość i spokój oraz będą doskonałą okazj…

28 marca 2024

Wkrótce nadejdą Święta Wielkanocne! 🌷🐥 Z tej okazji w miniony piątek wybraliśmy się na…

27 marca 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024