Budownictwo / Nieruchomości

/
/
Budownictwo / Nieruchomości

Budownictwo / Nieruchomości

Do największych wyzwań branży budowalnej zaliczyć można dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, wzrost cen materiałów budowlanych, zatory płatnicze, finansowanie kontraktów, trudności we współpracy z instytucjami publicznymi, czy długi cykl realizacji kontraktów budowalnych (i związane z tym większe ryzyka w wielu obszarach). Przetrwanie na rynku wymaga adaptacji do zmian, a także nieustannego podejmowania decyzji mających na celu wykorzystanie istniejących możliwości bądź ograniczanie ryzyka. 

Naszym Klientom z branży budowlanej pomagamy w realizacji strategicznych rozwiązań, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływającą na ich efektywność działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora budowlanego/nieruchomości to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • wyceny aktywów (np. wycena kontraktów stopniem zaawansowania)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA