Branża informatyczna przeżywa ponadprzeciętny rozwój od kilkunastu już lat, powstaje wiele wartościowych rozwiązań informatycznych, prac rozwojowych, które są często wnoszone do spółek aportem jako nowa technologia. Nowo powstałe firmy informatyczne nie tylko wymagają finansowania (np. poprzez dotacje), ale są również często przedmiotem przejęć, połączeń, reorganizacji. Wszystko to powoduje, że interesariusze potrzebują bieżących informacji o wycenie firm, czy skutkach księgowych przekształceń lub przejęć. Przedstawienie inwestorom transparentnych sprawozdań finansowych, w tym także sporządzonych zgodnie z MSSF w przypadku emisji akcji lub obligacji, pomaga przy pozyskaniu finansowania. 

Naszym Klientom z branży informatycznej pomagamy w realizacji strategicznych rozwiązań, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na efektywność ich działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora informatycznego to m.in.: