IT

IT

Branża informatyczna przeżywa ponadprzeciętny rozwój od kilkunastu już lat, powstaje wiele wartościowych rozwiązań informatycznych, prac rozwojowych, które są często wnoszone do spółek aportem jako nowa technologia. Nowo powstałe firmy informatyczne nie tylko wymagają finansowania (np. poprzez dotacje), ale są również często przedmiotem przejęć, połączeń, reorganizacji. Wszystko to powoduje, że interesariusze potrzebują bieżących informacji o wycenie firm, czy skutkach księgowych przekształceń lub przejęć. Przedstawienie inwestorom transparentnych sprawozdań finansowych, w tym także sporządzonych zgodnie z MSSF w przypadku emisji akcji lub obligacji, pomaga przy pozyskaniu finansowania. 

Naszym Klientom z branży informatycznej pomagamy w realizacji strategicznych rozwiązań, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na efektywność ich działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora informatycznego to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych)
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym (np. nowe modele ujmowania przychodów)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy, rozliczenia prac badawczo-rozwojowych)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA