Doradztwo

/
/
Doradztwo

Doradztwo

Wejście na giełdę, przejęcie nowej spółki, reorganizacja grupy kapitałowej czy podjęcie innej złożonej transakcji są zazwyczaj dużym wyzwaniem dla dyrektorów finansowych i służb księgowych. Pomagamy naszym Klientom dostarczając kompleksowego wsparcia finansowego i podatkowego w zakresie oceny, przeprowadzenia i rozliczenia transakcji.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie przygotowania, przekształcenia, dostosowania, czy zoptymalizowania systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, wdrożenia nowych zasad i standardów, a także zintegrowania w ramach grupy kapitałowej. Rozwiązujmy również trudne problemy biznesowe. Doradzamy Klientom w rozwiązaniu sporów pomiędzy stronami transakcji dotyczących kwestii księgowych czy finansowych. Wspieramy także przedsiębiorstwa, czy podległe spółki w rozwoju i organizację funkcji audytu wewnętrznego. 

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości 

 • kompleksowa ocena, opracowanie modeli księgowych, polityk rachunkowości i rozliczenie złożonych transakcji (ekspertyzy, opinie)
 • doradztwo w zakresie rozliczenia księgowego i ujęcia w sprawozdaniach finansowych transakcji zgodnie z polskimi przepisami, MSSF i innymi wymogami
 • wsparcie we wdrożeniu nowych standardów rachunkowości, w tym MSSF
 • wsparcie w przygotowaniu pierwszych sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF
 • opracowanie polityk rachunkowości i wzorów sprawozdań finansowych 
 • uproszczenie i zwiększenie przejrzystości raportowania finansowego (ujawnień)
 • stałe doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości (hot-line)

Doradztwo transakcyjne 

 • finansowe i podatkowe due diligence przy przejęciach podmiotów, przedsiębiorstw
 • wsparcie przedsiębiorstw w procesie przygotowania do oferty publicznej (IPO)
 • wsparcie w procesie restrukturyzacji grupy lub przedsiębiorstwa (połączenia, podziały, wydzielenia)
 • przygotowanie raportowania finansowego po połączeniu, podziale, reorganizacji spółki lub grupy
 • wsparcie w sporządzeniu biznes planów, budżetów, prognoz dla celów transakcji biznesowych
 • sporządzanie wycen związanych z przeprowadzanymi transakcjami (patrz też: corporate finance)
 • przygotowanie planu podziału lub planu połączenia i dokumentacji z tym związanej
 • przygotowanie wydzielonych sprawozdań finansowych specjalnego przeznaczenia (carve-outs)

Procesy księgowe i raportowanie

 • opracowanie modelu raportowania wewnątrz grupy kapitałowej
 • konsolidacja sprawozdań finansowych (tworzenie procedur, narzędzi, pomoc w przygotowaniu)
 • opracowanie wzorów i formatek do raportowania wewnętrznego (zarządczego)
 • analiza i optymalizacja procesów i procedur raportowania 
 • wsparcie merytoryczne we wdrożeniach systemów księgowych i narzędzi do raportowania
 • dostosowanie sprawozdawczości finansowej do raportowania zgodnie z MSSF lub innymi standardami
 • integracja raportowania przejętej jednostki z raportowaniem grupy kapitałowej

Doradztwo biznesowe 

 • doradca finansowy lub niezależny biegły rewident (expert witness) w sprawach spornych dotyczących transakcji przejęcia lub zbycia przedsiębiorstwa
 • audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych
 • doradztwo w zakresie organizacji lub optymalizacji funkcji audytu wewnętrznego
 • opracowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja
 • outsourcing wybranych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, controlling)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA