Energetyka

/
/
Energetyka

Energetyka

Transformacja energetyczna wynikająca z ogólnoświatowych i europejskich uzgodnień w sprawie neutralności klimatycznej w istotny sposób wpłynie na kształt branży energetycznej w kolejnych latach. Dynamika zmian wpływa na przyspieszenie utraty wartości istniejącego majątku, ale też wymusza podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących nowych źródeł energii i rozwoju nowych technologii. 

Transformacja niesie ze sobą wyzwania i ryzyka związane z koniecznością dostosowania do regulacji prawnych, rozwoju i adaptacji infrastruktury, a także musi uwzględnić trendy w modelu konsumpcji wytyczane przez gospodarstwa domowe. Odzwierciedleniem zmian na rynku są transakcje kupna - sprzedaży inwestycji energetycznych na różnym etapie ich rozwoju. 

Naszym Klientom z branży energetycznej pomagamy w realizacji strategicznych działań, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na ich efektywność. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora energetycznego to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych)
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA