Corporate Finance

/
/
Corporate Finance

Corporate Finance

Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu bezpiecznych decyzji finansowych, inwestycyjnych i operacyjnych, które skutkują wzrostem wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacją dochodów dla właścicieli. Świadczymy usługi doradcze z zakresu analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw lub poszczególnych ich aktywów, a także przeprowadzamy oceny inwestycji lub aktywów pod kątem ich ewentualnej utraty wartości. 

  • wycena akcji i udziałów spółek, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • wycena aktywów niematerialnych takich jak znaki towarowe, relacje z Klientami, inne wartości niematerialne
  • wyceny związane z alokacją ceny nabycia przy nabywaniu przedsiębiorstw
  • finansowe i podatkowe due diligence przy przejęciach podmiotów, przedsiębiorstw
  • ocena inwestycji, jednostki biznesowej pod kątem utraty wartości, opracowanie testów na utratę wartości 
  • wycena i ujęcie księgowe płatności opartych o akcje (MSSF 2)
  • przygotowanie modeli finansowych 
  • niezależna analiza i ocena sytuacji finansowej i wyników inwestycji (joint-ventures, spółek stowarzyszonych) 
  • analiza otoczenia prawnego, podatkowego, finansowego, celem wyboru najkorzystniejszej struktury prawnej biznesu oraz strategii rozwoju
  • tworzenie niezbędnych procedur zapewniających bezpieczeństwo prawne i podatkowe, usystematyzowanie istniejących procesów

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA