O nas

O Nas

Nexia Pro Audit  jest grupą firm, która od 2002 roku wspiera swoich Klientów w ich bezpiecznym rozwoju, świadcząc usługi audytorskie, doradcze, księgowe oraz kadrowo-płacowe.

W ramach Grupy działa spółka PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., która jest firmą audytorską wpisaną do rejestru prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 2696.

Poprzez usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów z różnych branż pomagamy w realizacji działań zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku. Obsługujemy również  jednostki zainteresowania publicznego, w tym spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zapewniamy również szkolenia zarówno obligatoryjne dla biegłych rewidentów jak też inne, otwarte i zamknięte, tematycznie dopasowane do potrzeb firm i indywidualnych uczestników. Od 2012 roku posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Połączenie profesjonalizmu z przyjazną kulturą oraz dynamizmem i sprawnością działania powoduje, że zwykle nasza współpraca przeradza się w wieloletnie relacje z Klientami. Wiemy, jak ważne jest zrozumienie potrzeb Klienta oraz bieżące wsparcie podczas naszej współpracy, dlatego kładziemy szczególny nacisk na naszą dostępność, indywidualną opiekę oraz szybki czas reakcji na wszelkie zapytania.

2022
 • Już 20 lat jesteśmy na rynku!
2022
2021
 • Awansowaliśmy na 13 pozycję w rankingu firm audytorskich w Polsce
 • Już 10 lat prowadzimy działalność szkoleniową
2021
2020
 • Jesteśmy wśród 15 największych firm audytorskich w Polsce
 • Otwieramy biuro w Katowicach
2020
2019
 • Tworzymy krajową sieć PRO AUDIT
 • Otwieramy biuro w Warszawie
2019
2017
 • Świętujemy 15 lat działalności PRO AUDIT
  2017
  2016
  • Przyjmujemy nową strategię Firmy – Gotowi do rozwoju!
  2016
  2012
  • Rozpoczynamy działalność szkoleniową, w tym szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
  2012
  2007
  • Tworzymy Grupę PRO AUDIT
  2007
  2006
  • Wstępujemy do międzynarodowej sieci firm audytorskich NEXIA INTERNATIONAL
   2006
   2002
   • Powstaje PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
   2002

   Wartości

   Podstawowe wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy:

   Profesjonalizm

   to połączenie kwalifikacji oraz zaangażowania w realizowanie potrzeb Klienta. Natomiast kwalifikacje łączą w sobie wiedzę oraz doświadczenie. Wszystkie te elementy łącznie, nabywane i świadomie rozwijane w naszym Zespole, pozwalają nam świadczyć usługi, które często odbierane są przez naszych Klientów jako wyjątkowe pod względem jakości oraz dopasowania proponowanych rozwiązań do ich oczekiwań.

   Rzetelność

   to uczciwość, wiarygodność i solidność. Przejawia się ona również w podejściu do naszej codziennej pracy i pełnym stosowaniu zasad etyki. Wartości te stanowią fundament naszych relacji z Klientami. Oznaczają one stawianie potrzeb Klienta zawsze na pierwszym miejscu. Wierzymy, że taka postawa jest jednym z głównych powodów, dla których tak wiele podejmowanych nowych kontaktów przeradza się w wieloletnią współpracę. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji, które sprawiają, iż wspieramy Klientów na różnych etapach ich rozwoju.

   Otwartość

   Nasza otwartość przejawia się przede wszystkim w indywidualnym podejściu do każdego Klienta, we wzajemnym szacunku i zaufaniu, a także poprzez słuchanie i uwzględnianie bieżących potrzeb naszych Klientów. Ponadto, staramy się być łatwo dostępni dla nich w każdym momencie naszej współpracy.

   Misja

   Naszą misją jest aktywne wspieranie Klientów poprzez dostarczanie usług pozwalających obniżyć ich ryzyka biznesowe oraz pomagających im w długookresowym, harmonijnym rozwoju.

   Podstawowym celem jest dostosowanie charakteru współpracy do potrzeb naszych Klientów, pozostając wiarygodnym i niezależnym audytorem oraz zaufanym doradcą.

   Nasza obecność w Polsce

   biura Nexia Pro Audit w Polsce
   0

   Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych Klientów, w ramach realizacji długofalowej strategii, znacząco rozszerzyliśmy skalę naszej działalności. Od stycznia 2019 roku posiadamy biuro w Warszawie, a od grudnia 2020 roku możemy gościć Państwa również w nowym biurze w Katowicach.

   Istotne zwiększenie wielkości Zespołu oraz powstanie biur regionalnych ułatwia nam przybliżenie się do naszych Klientów, a także zapewnia jeszcze większą elastyczność działania. Dzięki temu możemy w dalszym ciągu podnosić poziom Państwa komfortu oraz w jeszcze większym stopniu zapewniać bieżącą opiekę.

   Wprowadzając przyjętą strategię rozwoju rozszerzamy również skalę naszej struktury, tworząc sieć Pro Audit w Polsce. Działania te stanowią również odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku, jak też nowe otoczenie prawne, w tym nowe wymogi wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów.

   Nasz Zespół

   Realizowanie naszych zadań nie byłoby możliwe bez naszego największego atutu, którym są pracownicy. Nasz Zespół tworzą ludzie zaangażowani, którzy nieustannie, z pasją dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zapewnienia największego komfortu naszym Klientom. To dzięki nim możemy obserwować codzienną pracę w zgodzie z naszą misją oraz wartościami, co przekłada się bezpośrednio na poziom satysfakcji Klientów.

   Nasz Zespół jest zorganizowany w ramach struktury organizacyjnej, odpowiedniej do charakteru działalności audytorskiej oraz doradczej. Jest on gotowy do realizacji różnych projektów, w tym dużych, obejmujących wiele jednostek (np. rozbudowaną grupę kapitałową), a także do obsługi tematów nietypowych, wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia. Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego m.in. dzięki ciągłemu wsparciu od początku swojej drogi zawodowej, co często pozwala im na szybki rozwój oraz przyspieszone podnoszenie ich samodzielności. 

   Struktura naszego Zespołu odzwierciedla role i kompetencje poszczególnych członków i w uproszczeniu przedstawia się następująco:

   Partner
   Manager
   Senior
   Asystent

   Partner Zarządzający | Biegły Rewident

   Partner | Biegły Rewident

   Dyrektor Księgowości | Biegły Rewident

   Dyrektor | Biegły Rewident

   Manager Działu Szkoleń | Office Manager

   Wspólnie zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty

   Zobacz również