Transport / Logistyka

/
/
Transport / Logistyka

Transport / Logistyka

Najważniejsze wyzwania współczesnego świata znajdują swoje pełne odbicie w wyzwaniach i szansach, jakie stoją przed branżą TSL. Kryzys klimatyczny i regulacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych spowodują coraz większą presję na zrównoważony rozwój branży TSL: optymalizację procesów logistycznych, integrację łańcucha dostaw, większą efektywność i mniejszą emisyjność floty transportowej. Przyspieszony rozwój usług TSL spowodowany dynamicznym wzrostem branży e-commerce jednocześnie będzie wymagał dalszej rozbudowy centrów logistycznych i zwiększenia efektywności dostaw do klienta końcowego. 

Dlatego coraz większe znaczenie dla konkurencyjności firmy z branży TSL będzie miała cyfryzacja i wykorzystanie narzędzi telematycznych i systemów pozwalających na lepsze zaplanowanie procesu dostawy, a także rozwój pojazdów autonomicznych. 

Naszym Klientom z branży TSL pomagamy w realizacji strategii rozwoju poprzez następujące usługi:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym (np. nowe modele ujmowania przychodów)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (konsolidacja, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident