Motoryzacja

/
/
Motoryzacja

Motoryzacja

W ostatnim czasie w branży motoryzacyjnej jesteśmy świadkami rewolucji, dotyczącej poszukiwania nowych źródeł zasilania samochodów osobowych oraz środków komunikacji zbiorowej, autonomiczności pojazdów oraz modelu użytkowania. Rewolucja wynika między innymi z rosnącej świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Zmiany będą dotyczyć nie tylko producentów aut, ale całego łańcucha dostaw na rzecz tychże producentów oraz usługodawców opierających swój biznes na branży motoryzacyjnej. 

Dlatego strategicznym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firm z tej branży jest rozwój technologii, innowacyjność i wysokie nakłady na prace badawczo-rozwojowe, często wspierane przez politykę państwową czy europejską. 

Wyścig technologiczny, wymaga wyjścia poza tradycyjne ramy motoryzacji, podjęcia współpracy ze spółkami z innych branż, a także stwarza szanse na przejęcia jednostek gospodarczych.

Naszym Klientom z branży motoryzacyjnej pomagamy w realizacji strategicznych działań, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na efektywność ich działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora motoryzacyjnego to m.in.:

  • audyt finansowy
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych)
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (wdrożenie nowych standardów, konsolidacja, optymalizacja ujawnień, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy, rozliczenia prac badawczo-rozwojowych)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident