Księgi i płace

/
/
Księgi i płace

Księgi i płace

Zapewniamy pełny zakres usług księgowych, kadrowych i płacowych oraz ewidencji podatkowej, tzw. tax compliance. Szczegółowy zakres tych usług jest każdorazowo indywidualnie dostosowywany do Państwa potrzeb.

Obsługujemy firmy różnej wielkości, o zróżnicowanych formach prawnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także będących częścią zagranicznych grup kapitałowych, w języku polskim i angielskim.

Prowadząc księgi oferujemy rzetelne i profesjonalne wsparcie oraz ograniczamy Państwa zaangażowanie w sprawy administracyjne. Koncentrujemy się na Państwa potrzebach, wspierając osiąganie przez Was celów biznesowych.

Mamy doświadczony zespół księgowy, a nadzór nad każdym Klientem sprawuje biegły rewident.

Obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • bieżące rozliczenia podatkowe VAT, CIT, PIT, ZUS, PFRON
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji Intrastat
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, MSSF, innymi standardami
 • sporządzanie raportów zarządczych i pakietów konsolidacyjnych w formie wymaganej przez Klienta
 • przekształcanie sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości na MSSF, pakiety konsolidacyjne, kompilacja danych
 • dostosowywanie systemów rachunkowych do wymogów grupowych lub ocena ich zgodności
 • sporządzanie lub weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • reprezentacja Klienta w trakcie kontroli podatkowych
 • reprezentacja Klienta w trakcie audytów finansowych
 • obsługa finansowa w zakresie wymaganym przez Klienta (w tym przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej)
 • wykonywanie procedur kontroli wewnętrznej lub ich weryfikacja
 • doradztwo księgowo-finansowe
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeniami podatkowymi

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych
 • obsługa kadrowa w zakresie wymaganym przez Klienta
 • kalkulacja wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • bieżące rozliczenia podatkowe PIT, ZUS, PFRON
 • reprezentacja Klienta w trakcie kontroli ZUS
 • doradztwo w zakresie kadr i płac
 • nadzór nad prowadzeniem kadr i płac

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Anna Piowczyk

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Anna Piowczyk

Dyrektor Księgowości | Biegły Rewident