Przemysł

/
/
Przemysł

Przemysł

Ostatnie lata dla firm z sektora produkcyjnego to etap wchodzenia w czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0), która w istotny sposób przekształci sposób funkcjonowania tego sektora. Internet Rzeczy (IoT), który jest głównym czynnikiem rozwoju Przemysłu 4.0 w dłuższej perspektywie doprowadzi do transformacji modeli biznesowych sektora, ale jednocześnie pozwoli na zwiększenie wydajności i elastyczności w zakresie odpowiadania na potrzeby Klientów. 

Coraz większa liczba firm i konsumentów dostrzega korzyści w płaceniu wyłącznie za korzystanie z danego produktu (w chwili gdy jest potrzebny) a nie za jego własność. Model pay-per-use stanie się powszechnym również i w sektorze produkcyjnym. Zastosowanie technologii cyfrowych oraz IoT pozwoli na większą indywidualizację i dostosowanie produkcji do specyficznych potrzeb Klienta. 

Powyższe zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie również w procesach finansowych, strukturze kosztów, modelach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Przykładowo, sprzedaż usług (dostępności) zamiast produktów wiąże się z zupełnie innym ujęciem przychodów niż sprzedaż produktów, a także wymaga zmian w interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa.  

W związku z powyższym, naszym Klientom z branży produkcyjnej pomagamy w jak najlepszym dostosowaniu się do tych zmian w sferze sprawozdawczości finansowej i zarządczej poprzez następujące usługi:

  • audyt finansowy
  • dostosowanie modeli rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do zmian w modelu biznesowym (np. nowe modele ujmowania przychodów)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (konsolidacja, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA