Chemia

Chemia

Przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej, zarówno producenci, importerzy jak i dystrybutorzy, zobowiązani są do sprostania wielu wymaganiom regulacyjnym, prawnym i technologicznym. W obecnych czasach szczególnym wyzwaniem są kwestie związane z ochroną środowiska. 

W związku z bardzo dużą konkurencyjnością otoczenia, firmy działające w tej branży powinny kierować uwagę na nowe inwestycje oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, by budować swoją przewagę na rynku.

Wymagania stawiane zarządzającym przedsiębiorstwami z branży chemicznej mają dość rozległy charakter. Dlatego naszym Klientom, działającym w tym obszarze, pomagamy w realizacji rozwiązań zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływającą na ich efektywność działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora chemicznego to m.in.:

  • audyt finansowy
  • badania projektów finansowanych ze środków unijnych
  • due dilligence finansowe/podatkowe/prawne na zlecenie sprzedającego/nabywcy
  • analizy i weryfikacje wybranych procedur i systemów         
  • wycena przedsiębiorstwa
  • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
  • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident