Aktualności

/
/
/
Identyfikacja akcjonariuszy przez spółki giełdowe

Identyfikacja akcjonariuszy przez spółki giełdowe

W dniu 3 września 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy o obrocie (dalej „Ustawa”), umożliwiające spółce giełdowej, tj. spółce z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym („Spółka”) pozyskanie informacji o akcjonariuszach. Wskazane regulacje nie dotyczą spółek, których akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Pozyskane dane umożliwiają Spółce:

  • identyfikację akcjonariuszy i ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji Spółki,
  • bezpośrednią komunikację z nimi.

Ponadto pozyskanie przez Spółkę danych o akcjonariuszach ułatwi tym akcjonariuszom wykonywanie ich praw i zaangażowanie w sprawy Spółki.

Od dnia 3 września 2020 r. pod tym adresem dostępna jest aplikacja internetowa Identyfikacja akcjonariuszy dla spółek giełdowych, emitentów akcji. Aplikacja umożliwia ujawnienie spółkom informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, w tym informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji.

We wniosku Spółka musi wskazać datę, na którą lista akcjonariuszy powinna zostać sporządzona. KDPW przekazuje następnie zapytanie do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, a po otrzymaniu od nich informacji, przygotowuje zbiorcze zestawienie dla Spółki.

6 września 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024