Aktualności

/
/
/
Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień w świetle KSB 540 (Z)

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień w świetle KSB 540 (Z)

Z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które miało miejsce podczas ostatniego posiedzenia Rady PANA, tj. 26 października 2020 r. weszła w życie uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1107/15a/2020 dotycząca Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” oraz zmian do innych krajowych standardów.

KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później.

Jak czytamy na stronie PIBR: „zmieniony standard ustanawia bardziej rozbudowane wymogi i odpowiednio uszczegółowione wytyczne, w szczególności odnoszące się do elementów’ szacunków tj. metod (w tym modeli), założeń i danych oraz określania ryzyka nieodłącznego, które mogą spowodować ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Zmieniony standard zawiera także dwa załączniki dotyczące czynników ryzyka nieodłącznego i ich wzajemnych relacji oraz komunikowania się z osobami sprawującymi nadzór.”

Z treścią KSB 540 (Z) można zapoznać się tutaj.

Komunikat PIBR w powyższym zakresie dostępny tutaj.

10 listopada 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024