Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Mirosław Kośmider

/
/
Mirosław Kośmider

Mirosław Kośmider

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Mirek jest Założycielem oraz Prezesem Zarządu w Nexia Pro Audit. Jest biegłym rewidentem z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym m.in. w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie łączył obowiązki audytora z funkcją dyrektora regionalnego biura w Krakowie. 

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich przepisów oraz MSSF, a także w innych usługach audytorskich. W ramach tych usług wspierał Klientów realizując nietypowe usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, np. poświadczające spełnienie przez stronę szeregu niefinansowych warunków umowy (np. restrukturyzacyjnej). Ponadto koordynował duże transakcje biznesowe, np. serię połączeń kilkunastu firm, czy też podział biznesu złożonego z kilkunastu firm pomiędzy wspólników.       

Doradza w zakresie corporate finance, due diligence oraz wycen. Zajmuje się również zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem ryzykiem, a także nadzorem korporacyjnym.  

Kierował innowacyjnymi projektami, takimi jak oszacowanie utraconych korzyści dla jednego z pierwszych znanych publicznie przypadków w tym zakresie, czy przygotowanie studium wykonalności dla jednego z pierwszych projektów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Od grudnia 2016 roku jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Nationale Nederlanden PTE S.A., a wcześniej pełnił podobną funkcję w ING Bank Śląski S.A.  Co więcej, przez 9 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, stąd też podczas codziennej pracy kładzie duży nacisk na jakość oferowanych usług. 

Autor komentarzy w dziedzinie rachunkowości oraz współautor publikacji na temat badania rozrachunków publicznoprawnych, wydanej przez KIBR. Prowadził szkolenia zarówno w ramach Krajowej Komisji Nadzoru, jak i w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Skorzystaj z usług, w których się specjalizuje

Wykonujemy pełny zakres usług audytorskich
Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową
Świadczymy usługi doradcze w zakresie finansów

Branże, w których się specjalizuje

Moje artykuły

Napisz wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności