Partner | Biegły Rewident

Krzysztof Gmur

/
/
Krzysztof Gmur

Krzysztof Gmur

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Krzysztof jest Partnerem w Nexia Pro Audit. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz ponad 15 lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. na stanowisku dyrektorskim w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. W latach 2007-2011 był członkiem Komitetu do opiniowania aktów prawnych w KIBR, co pozwoliło mu na dogłębne poznanie najczęściej pojawiających się wątpliwości.

Jest ekspertem w dziedzinie audytu i sprawozdawczości finansowej według Krajowych Standardów Rachunkowości oraz MSSF. Specjalizuje się we wdrażaniu MSSF oraz polskich zasadach rachunkowości, w szczególności w połączeniu jednostek gospodarczych, konsolidacji oraz wycenie aktywów. Posiada również obszerne doświadczenie w statutowym badaniu sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) oraz ocenie zgodności sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Przeprowadza badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych), jak również spółek zależnych dużych międzynarodowych korporacji. Prowadzi doradztwo księgowo-finansowe. 

Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach, szczególnie z zakresu MSSF oraz warsztatów przeznaczonych dla członków Rad Nadzorczych. Szkoli również w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego prowadzonego w ramach Nexia Pro Audit. Autor i współautor publikacji książkowych m.in. „Mine 2011- The game has changed”, „Komercjalizacja B+R dla praktyków”, czy podręcznika dotyczącego kwestii badań i rozwoju dla NCBiR oraz licznych publikacji w prasie codziennej, w szczególności artykułów do miesięcznika „Rachunkowość”. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykonujemy pełny zakres usług audytorskich
Doradzamy w różnych obszarach biznesowych

ESG

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie ESG

Napisz wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności