Farmaceutyka / Ochrona zdrowia

/
/
Farmaceutyka / Ochrona zdrowia

Farmaceutyka / Ochrona zdrowia

Dynamiczne zmiany w branży farmaceutycznej i ochronie zdrowia są spowodowane ogromnym postępem technologicznym. Najważniejsze trendy, takie jak: rozwój innowacyjnych terapii medycznych, cyfryzacja i wykorzystanie coraz szerszych i bardziej szczegółowych danych pacjentów oraz nacisk na diagnostykę i prewencję powodują, że firmy farmaceutyczne jeszcze chętniej inwestują w badania i rozwój.

Doświadczenia pandemii COVID-19 przyspieszyły niektóre trendy na rynku konsumenckim, takie jak digitalizacja sprzedaży, komunikacji z pacjentem, wykorzystanie platform wielokanałowych do promocji i sprzedaży, ale również uwypukliły istotne wyzwania dla branży, takie jak np. ryzyka płynące z ograniczeń w łańcuchu dostaw, uzależnienie od niektórych rynków i producentów, zwiększenie znaczenia współpracy z rządami. Dlatego, sukces na rynku farmaceutycznym wymaga umiejętnego wykorzystania możliwości płynących z rozwoju, ale i redukcji istotnych czynników ryzyka płynących z ograniczeń rynkowych. 

Naszym Klientom z branży farmaceutycznej pomagamy w realizacji projektów, zwiększających ich przewagę konkurencyjną na rynku i wpływających na skuteczność ich działania. 

Usługi jakie świadczymy dla sektora farmaceutycznego/ochrony zdrowia to m.in.:

  • audyt finansowy
  • audyt finansowy projektów badawczo-rozwojowych
  • doradztwo transakcyjne (finansowe i podatkowe due diligence, badanie completion accounts, wsparcie transakcyjne)
  • doradztwo w zakresie polityk rachunkowości (np. kapitalizacja prac R+D)
  • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji działalności (połączenia, wydzielenia, reorganizacje grupy)
  • doradztwo biznesowe (analiza budżetów, analiza i optymalizacja procesów finansowych) 
  • wyceny przedsiębiorstwa (alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)
  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości (konsolidacja, uporządkowanie sprawozdawczości wewnętrznej lub sprawozdawczości grupy)
  • doradztwo w zakresie przygotowań sprawozdań finansowych na giełdę (wdrożenie standardów MSSF, przygotowanie pierwszych sprawozdań według standardów MSSF, wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego i pierwszym raportowaniu na giełdę)
  • optymalizacja raportowania finansowego (zwiększenie przejrzystości dla użytkownika końcowego, zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdań dla inwestorów)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA