Trainings schedule

/
/
Trainings schedule

Topic

Obligatory*
Place
Form
Deadline

 

* Obligatory - szkolenie spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów