Trainings

/
Trainings

Trainings

We offer a broad range of hands-on and professional training courses

Owing to our highly qualified team of practitioners and experts, and varied educational forms oriented at practical and effective knowledge transfer, we can provide you with top quality training.

While organising the training, we do our best to meet all your expectations and training objectives; therefore, we adopt an individual approach to each training type. We analyse the needs, and then select appropriate trainers, as well as forms and techniques that will best suit the training.

We specialise in training courses in the area of:

 • accounting and reporting (including IRFS)
 • financial audits (including ISA)
 • taxes
 • risk management, and corporate governance

We will tailor the scope of training to your needs

Why Nexia Pro Audit?

Hands-on Trainings

In our training, we focus on practical and effective application of the acquired knowledge. We adapt the form of classes to your needs. We apply various forms of training, in particular including interactive workshops where you can solve various problems, case studies, and participate in discussions moderated by the trainer. This way, all of you can translate the specific knowledge into actions taken at your own organisation.

Qualified Team

We have built a strong Team of trainers, outstanding practitioners, and experts of national renown. They have hands-on business and theoretical knowledge, profound and varied experience, as well as appropriate trainer competences.

Openness and enthusiasm

We are thoroughly convinced about the need for development, improving knowledge, acquiring new skills and competences. Such an attitude gives us energy for action. We transfer the joy from our everyday work into our relations with you and our actions.

Flexibility and creativity

We are careful listeners, and we diligently analyse what we hear. This allows us to adapt our training quickly and effectively to the changes, as well as to your needs and expectations so as to be able to present the updated and helpful professional expertise.

Support in development

We share our knowledge, our experience, and best practices, offering our support and assistance. We also improve our competences ourselves, acquiring new knowledge, because we feel responsible for the knowledge we transfer.

Responsibility and trust

We know we have to work for your respect and trust; therefore, we always care of our professional approach and top quality of training we provide. Since 2012, we have been authorised by the National Council of Statutory Auditors to perform mandatory training for statutory auditors.

Customer satisfaction

Our training courses have been highly appreciated by the participants, as evidenced by evaluation surveys that regularly point to exceedingly high satisfaction levels. Customer satisfaction is also confirmed by choosing our offer again, and the increasing number of participants year-to-year.

Perfect organisation

We have been dealing with professional training organisation since 2012. From the very beginning, we have taken care of all organisational details, in particular including friendly atmosphere of the training, which encourages sharing of knowledge and experiences. We not only take care of your development, but we also improve our competences ourselves, attempting to be increasingly better at what we do.

Upcoming trainings

Our 
lecturers

Aneta Wilk-Łyś

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA)
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z PIBR
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB)
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi
 • Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach Nexia Pro Audit, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń
More information

Grzegorz Skrzeszewski

 • Dyplomowany biegły księgowy z 28-letnim doświadczeniem z zakresu badania sprawozdań finansowych według MSRF największych polskich przedsiębiorstw, z różnych branż i sektorów gospodarczych
 • Od 1991 roku do 2016 pracował w firmach audytorskich Coopers&Lybrand i PwC, ostatnio na stanowisku dyrektora, członka Zarządu, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych
 • W 1992 roku dokonał pierwszego w Polsce tłumaczenia kilkusetstronicowego Podręcznika Rewizji Finansowej („Student’s Manual of Auditing” – Third Edition) z języka angielskiego na język polski na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • W latach 2007-2011 był zastępcą Prezesa i członkiem KRBR
 • W latach 2007-2015 był członkiem Regionalnej Rady KIBR w Warszawie
 • W latach 2011-2015 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR
 • W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej KIBR, w której był odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów z przedmiotów Rewizja Finansowa i z Prawa Gospodarczego, dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innych państwach
 • Przez dwa lata był przedstawicielem KRBR w projekcie Common Content, zrzeszającym najbardziej prestiżowe instytuty biegłych rewidentów w Europie, w celu wypracowania wspólnych założeń kształcenia i egzaminowania biegłych rewidentów w Europie
 • W latach 2017-2019 pracował w Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów
 • Od 1999 roku prowadzi wykłady z zakresu MSRF i MSSF w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów
 • Od wielu lat jest czynnym uczestnikiem różnych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych na szczeblu międzynarodowym (między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Belgii, Włoszech, Francji, Czechach)
 • W ciągu 10 lat corocznie aktywnie uczestniczył w konferencjach Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości (NASBA) w USA
More information

Joanna Aleksandrowicz

 • Partner zarządzający i radca prawny w BG Tax & Legal
 • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych
 • Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
More information

If you have any questions, please contact us

Anna Bosak

Manager at the Training Department | Office Manager

Dominika Kowalik

Management Board Assistant