Aktualności

/
/
/
Zmiany w ustawie o rachunkowości od 1 stycznia 2020

Zmiany w ustawie o rachunkowości od 1 stycznia 2020

W Dzienniku Ustaw z 8 sierpnia 2019 r. pod poz. 1495 opublikowano ustawę z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wprowadziła ona zmiany m.in.  w ustawie o rachunkowości.

Poniżej przywołano przepisy z ustawy o rachunkowości, które uległy zmianom:

  • Art. 45 ust. 1f 

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • Art. 49 ust. 7

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • Art. 63c ust. 2a

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • Art. 63k

Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • Art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 3 ust. 1a pkt 2a i 4, art. 3 ust. 1c pkt 2, art. 53 ust. 2aa

W treści wymienionych przepisów wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastąpiono wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.

W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2019 r. pod poz. 1571 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany w szeregu ustaw, w tym w ustawie o rachunkowości.

  • Art. 66 ust. 9

O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach – także Komisję Nadzoru Finansowego.

  • Art. 79 pkt 8

8) rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy, lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a w odpowiednich przypadkach – Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej umowy.

20 stycznia 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024