Aktualności

/
/
/
Zmiana ustawy o rachunkowości od 2022

Zmiana ustawy o rachunkowości od 2022

15 listopada 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i dostosowują przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii. 

Zmiany dotyczące ustawy o rachunkowości:

  • wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (format XHTML lub inny przeszukiwalny). Celem tego rozwiązania jest ujednolicenie przepisów ustawy o rachunkowości z prawem UE oraz zwiększenie użyteczności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych),
  • wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych – możliwość podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przez jednego członka zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków zarządu. Celem przepisu jest wprowadzenie uproszczeń dla jednostek kierowanych przez zarząd wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z elektronicznym podpisywaniem sprawozdań. Odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań pozostaną bez zmian,
  • wprowadzenie możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne. 

Zmiany dotyczące ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym: 

  • wprowadzenie przepisów pozwalających na większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – kontrole zdalne w firmach audytorskich staną się podstawowym rodzajem kontroli, sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, wpłynie to na efektywność i zmniejszenie kosztów, 
  • doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym – szybsze rozpatrywanie spraw,
  • wprowadzenie przepisów doprecyzowujących sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta – eliminacja niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej, 
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawozdania z badania sprawozdań finansowych. 

Uproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 r. Pozostałe przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 

Źródło: Ministerstwo Finansów

22 listopada 2021
Udostępnij ten post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Zobacz inne posty w tej kategorii

Z dniem 31 października 2021 roku w życie weszły przepisy nakładające na przedsiębiorców nowe…

5 listopada 2021

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów wspólnie z zespołem ekspertów pod przewodnictwem Ilony…

20 października 2021

1 października 2021 roku Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e…

8 października 2021