Aktualności

/
/
/
Zmiana ustawy o rachunkowości w związku z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Zmiana ustawy o rachunkowości w związku z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

W Dzienniku Ustaw z 3 września 2019 r. poz. 1680, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wprowadzono mechanizmy mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności poprzez m.in.: nałożenie obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne, wprowadzenie opłat oraz kar za marnowanie żywności.

Na sprzedawcę żywności prowadzącego księgi rachunkowe nałożono obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu finansowym informacji o wysokości należnej opłaty lub wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym na cele społeczne. Zmiana wprowadzona w ustawie o rachunkowości polega na dodaniu w ust. 2 „Dodatkowych informacji i objaśnień” (sporządzonych według załącznika 1) pkt 12, określającego obowiązek wykazania wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwoty opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

18 października 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024