Aktualności

/
/
/
Wydłużenie terminów zgłaszania do CRBR

Wydłużenie terminów zgłaszania do CRBR

Wydłużono termin na zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR (tj. przed 13 października 2019 r.).

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotychczasowy termin na zgłaszanie upływał 13 kwietnia 2020 r. Obecnie termin ten został przesunięty na 13 lipca 2020 r. Bez zmian, natomiast, pozostaje sytuacja spółek powstałych po 13 października 2019 r., dla których termin na zgłoszenie informacji do CRBR wciąż wynosi 7 dni od zarejestrowania spółki.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr ma charakter publiczny, co umożliwia każdemu dostęp do informacji w nim zgromadzonych.

Obowiązkiem zgłoszenia danych do Rejestru objęte są:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia danych do CRBR jest nieodpłatne i dokonuje się za pomocą e-formularza udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: CRBR (podatki.gov.pl).

5 kwietnia 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Przedstawiciele naszej Firmy wzięli udział w tegorocznej konferencji Nexia EMEA Conference…

22 maja 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024