Aktualności

/
/
/
Stanowisko UKNF „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”

Stanowisko UKNF „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”

UKNF opublikował dokument pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” (dalej Dobre praktyki).

Jak informuje KNF: „Dobre praktyki należy traktować jako wyraz stanowiska UKNF co do sposobu funkcjonowania komitetu audytu (dalej: „KA”) w JZP. Nie są wymogiem tożsamym z dotychczas wydawanymi przez KNF rekomendacjami lub wytycznymi, gdyż ustawa o biegłych rewidentach nie przewiduje takiej formy działania organu nadzoru.

Przygotowany dokument Dobrych praktyk zwiera zarówno regulacje prawne jak również stanowisko UKNF stanowiące zbiór dobrych praktyk dla JZP dotyczących zasad powołania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu i został opracowany w związku z wprowadzeniem przez polskiego ustawodawcę obowiązku powołania KA przez JZP.

W Dobrych praktykach uwzględniono wymogi prawne dotyczące podmiotów objętych definicją JPZ w zakresie terminu, sposobu powołaniu KA oraz wymogów dot. składu KA, wiedzy i umiejętności członków KA, niezależności, zadań KA. Jednocześnie w Dobrych praktykach wydzielono część dotyczącą dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań ustawowych przez KA oraz procesu powołania firmy audytorskiej.

Zawarte w przygotowanych Dobrych praktykach wskazówki należy traktować jako kierunkowe. Nie stanowią one katalogu zamkniętego, są jedynie zbiorem dobrych praktyk opracowanych na podstawie wymogów przepisów prawa oraz doczasowych doświadczeń dotyczących realizacji zadań w zakresie nadzoru publicznego nad JZP.”

Całość komunikatu można przeczytać tutaj.

Dokument udostępniono tutaj.

24 grudnia 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024