Aktualności

/
/
/
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

Dnia 9 lipca 2019 r. została ogłoszona uchwała nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozrachunków z kontrahentami, która stanowi załącznik do komunikatu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. (poz. 83).

Celem Stanowiska jest:

  • uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami,
  • uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską,
  • wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami finansowymi i zobowiązaniami finansowymi,

 w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Stanowisko obejmuje zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami, zwanych inaczej „rozrachunkami handlowymi”, w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie Załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do ustawy.

Stanowisko nie odnosi się do kwestii podatkowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia prawa podatkowego wpływają na wartość rozrachunków z kontrahentami ujętych w księgach rachunkowych jednostki. W szczególności Stanowisko nie wyjaśnia zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i podatku VAT.

Załącznik do Stanowiska ma za zadanie zilustrować na przykładach wybrane zagadnienia prezentowane w Stanowisku i nie stanowi jego integralnej części.

Całość stanowiska dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

8 Sierpień 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024