Aktualności

/
/
/
Sprawozdanie z badania dla spółek NewConnect i Catalyst

Sprawozdanie z badania dla spółek NewConnect i Catalyst

W sprawozdaniu z badania sprawozdań finansowych podmiotów, których papiery wartościowe są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst należy zamieścić opis kluczowych spraw badania zgodnie z wymogami KSB 701.

Standard ma obligatoryjne zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później.

Jak informuje PIBR na swojej stronie internetowej: „Od dawna podejmowane były przez komisję ds. standaryzacji działania zmierzające do ustalenia kręgu jednostek, w których badaniu będzie miał zastosowanie KSB 701. Między innymi konsultowano ten temat z przedsta  wicielami giełdy papierów wartościowych. Można oczekiwać, że uzgodnienia z KNA pójdą w kierunku stosowania KSB 701 nie tylko do jednostek notowanych na rynkach regulowanych, ale także tych, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynkach NewConnect i Catalyst.
Interpretacja pojęcia „jednostka notowana na giełdzie” wpłynie również na zakres zastosowania odpowiednich wymogów zawartych w innych standardach lub regulacjach.”

Ze szczegółami komunikatu można zapoznać się tutaj.

6 marca 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024