Aktualności

/
/
/
Sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19 – odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19 – odpowiedzi Ministerstwa Finansów

4 maja Ministerstwo Finansów umieściło odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych będących skutkiem skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej.

Poniżej przedstawiono wybrane pytania. Z pozostałymi pytaniami można zapoznać się tutaj.

Pytanie nr 1

W naszej spółce z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (dzień bilansowy wypada 31 grudnia). Jeżeli sporządziliśmy sprawozdanie. finansowe za 2019r. przed 31 marca 2020 r. – to do kiedy zgromadzenie wspólników powinno dokonać zatwierdzenia tego sprawozdania – do 30 czerwca, czy też możemy skorzystać z przedłużonego terminu?

Odpowiedź:

W tym roku termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający został przedłużony o 3 miesiące. W przypadku jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym – ostateczny termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 4 rozporządzenia

Pytanie nr 2

Dzień bilansowy spółki akcyjnej przypada 31 marca 2020 r. Czy zgodnie z rozporządzeniem zyskaliśmy więcej czasu na przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu w tym roku? Dodam, że w naszej jednostce nie korzystamy z prawa do odpisania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu.

Odpowiedź:

Termin i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień każdego roku obrotowego uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1).

W Państwa przypadku termin ten upływał z dniem 15 kwietnia 2020 r, a zatem termin zakończenia. inwentaryzacji może ulec przesunięciu o 90 dni.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – gdyż dla nich termin przeprowadzenia inwentaryzacji upłynął z dniem 15 stycznia 2020 r. (termin wykonania obowiązków upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.) i nie uległ przedłużeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 3 oraz § 10 rozporządzenia.

Pytanie nr 3

Nasze stowarzyszenie ma przesunięty rok obrotowy, tzn. obecny rok obrotowy rozpoczął się 1 lipca 2019 r. i zakończy 30 czerwca 2020 r. Czy w naszym przypadku możemy skorzystać z uprawnień do przesunięcia o 3 miesiące terminów związanych z obowiązkami określonymi w ustawie o rachunkowości?

Odpowiedź:

Możliwość przesunięcia terminów, m.in. zamknięcia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy tylko tych jednostek, u których rok obrotowy kończy się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że w tej sytuacji nie jest możliwe przesunięcie odnośnych terminów.

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia.

15 maja 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024