Aktualności

/
/
/
Split payment obowiązkowy

Split payment obowiązkowy

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m. in. przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). 13 września 2019 r. ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

Obowiązek stosowania split payment wchodzi w życie od 1 listopada 2019.

Jednocześnie z dniem 1 listopada 2019 r. uchyla się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, z których wynikał obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy polskimi podatnikami.

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 15.

Można wyodrębnić następujące, przykładowe, grupy towarów i usług:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde (HDD)
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

Ustawa wprowadza też wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. Faktury, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie to będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana będzie przelewem bankowym. Obowiązek zamieszczania informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym split paymentem.

13 września 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024