Aktualności

/
/
/
SLIM VAT – ustawa podpisana

SLIM VAT – ustawa podpisana

Podpisana przez prezydenta ustawa zawiera rozwiązania upraszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Zaproponowany pakiet rozwiązań funkcjonuje pod nazwą „SLIM VAT” (simple, local and modern VAT) i obejmują m.in.:

1. uproszczenia przy korektach faktur:

  • in minus – możliwość dokonania korekty w dacie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez sprzedającego dokumentacji wynika, że uzgodnił z kupującym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją
  • in plus – w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

2. spójne kursy walut – na gruncie VAT można przeliczać waluty obce na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Jeżeli dla danej transakcji podatnik nie dokonuje przeliczenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych (np. WNT, import usług), to stosuje zasady z ustawy o VAT.

3. korzyści przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

4. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego dla podatników rozliczających się miesięcznie. Mogą oni  dokonywać rozliczenia VAT naliczonego w 3 kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia

5. prezenty małej wartości zwiększone do 20 zł

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

12 grudnia 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024