Aktualności

/
/
/
Raportowanie schematów podatkowych do końca czerwca 2019

Raportowanie schematów podatkowych do końca czerwca 2019

Wprowadzone z początkiem 2019 r. przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych, nakładają określone obowiązki na promotorów, jak i na korzystających, także w odniesieniu do uzgodnień, które miały miejsce w drugiej połowie 2018 r.

Do 30 czerwca 2019 roku promotorzy  obowiązani są złożyć Szefowi KAS informację o schematach podatkowych, gdzie pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano:

  • po dniu 25 czerwca 2018 r. – w odniesieniu do schematów transgranicznych;
  • po dniu 1 listopada 2018 r. – w odniesieniu do schematów innych niż transgraniczne (krajowych)

Brak zgłoszenia schematu, tak samo jak brak spełnienia innych wymogów informacyjnych wobec uczestniczących podmiotów, czy też brak wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie raportowania stanowi co do zasady przestępstwo skarbowe i podlega wysokim karom.

Należy mieć na uwadze, że promotorem może być nie tylko zewnętrzny doradca, ale także spółka w grupie kapitałowej, która udostępniła rozwiązanie innym spółkom w swojej grupie.

W przypadkach, gdy zgodnie z przepisami obowiązek zgłoszenia schematu ciąży na korzystającym, a pierwszej czynności związanej z wdrożeniem uzgodnienia dokonano po wskazanych wyżej datach granicznych, korzystający mają obowiązek zgłosić Szefowi KAS schemat podatkowy do końca września 2019 roku.

15 czerwca 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024