Aktualności

/
/
/
Przyjęcie przez rząd pakietu SLIM VAT 2

Przyjęcie przez rząd pakietu SLIM VAT 2

Rada Ministrów przyjęła SLIM VAT 2 – drugi pakiet uproszczeń (kolejny, po pierwszym pakiecie obowiązującym od stycznia br.), który ma ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług. Zmiany mają m.in. odciążyć przedsiębiorców w zakresie obowiązków dotyczących podatku VAT oraz zwiększyć elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT. Jedną z kluczowych zmian ma być ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT (tj. split payment).

SLIM VAT 2 inne ważniejsze rozwiązania:

  • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych;
  • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
  • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
  • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
  • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
  • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
  • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Źródło: Ministerstwo Finansów

26 maja 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024