Aktualności

/
/
/
Odroczony termin stosowania ESEF

Odroczony termin stosowania ESEF

W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020.

Jak czytamy na w komunikacie:

„Zgodnie z opublikowanym 11 grudnia 2020 r. Komunikatem prasowym Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, będące obecnie przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency [1] w zakresie terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jednolitego elektronicznego formatu raportowania (european single electronic format, ESEF). Zmiana Dyrektywy Transparency ma na celu odłożenie w czasie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok – dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Decyzja dotycząca odsunięcia w czasie ma należeć do państw członkowskich. Oznacza to, że w przepisach unijnych znajdzie się tzw. opcja krajowa w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF”

MF we współpracy z UKNF, opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

15 grudnia 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Przedstawiciele naszej Firmy wzięli udział w tegorocznej konferencji Nexia EMEA Conference…

22 maja 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024