Aktualności

/
/
/
Objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji z powodu COVID-19

Objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji z powodu COVID-19

W ramach tarczy antykryzysowej znalazło się wiele instrumentów podatkowych kierowanych do podatników, których dotknęły skutki COVID-19, m.in:

  • Wsparcie płynności
  • Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych
  • Wsparcie darczyńców
  • Wsparcie inwestorów
  • Pomoc dla innowatorów
  • Zwolnienia podatkowe

W związku z nowymi możliwościami, pojawiły się wątpliwości związane z ujęciem podatkowym zastosowanych narzędzi bądź interpretacjami niektórych pojęć zastosowanych w przepisach. Ministerstwo Finansów, mając na uwadze komunikaty płynące z rynku, przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i opracowało „Objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji w związku z COVID-19″.

Przykłady przedstawionych objaśnień podatkowych:

  • Co należy rozumieć przez poniesienie negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19?

Przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

  • Czy wszystkie wydatki poniesione przez podatnika w związku z epidemią mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie. Objaśnienia podatkowe są w tym zakresie maksymalnie liberalne. W ten sposób Minister Finansów wysyła jasny i mocny sygnał do podatników i do organów podatkowych: wydatki okołoepidemiczne powinny być oceniane racjonalnie, bez zbędnego rygoryzmu formalnego. Warto dodać, że chodzi nie tylko o wydatki poniesione po wybuchu epidemii, to jest będące skutkiem epidemii, ale także o wydatki poniesione wcześniej, które nie przyniosły zamierzonego rezultatu gospodarczego w następstwie wybuchu epidemii. Chodzi na przykład o wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe czy szkolenia.

  • W jaki sposób podatnicy korzystający z ulgi B+R mogą skorzystać z tej ulgi w trakcie 2020 roku ?

Podatnicy mogą skorzystać z możliwości pomniejszania wysokości zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych w 2020 r. o kwotę kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem ulgi B+R, przepisy dotyczące tej preferencji i zasad jej stosowania wyrażone przepisach ustawy PIT i CIT stosuje się odpowiednio.”

23 lipca 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024