Aktualności

/
/
/
Nowy krajowy standard due diligence i listów poświadczających

Nowy krajowy standard due diligence i listów poświadczających

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401 PL „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”.

KNA 19 lipca 2019 r. zatwierdziła uchwały KRBR nr 3598/54a/2019 z 17 maja 2019 r. oraz nr 104/2a/2019 z 15 lipca 2019 r w sprawie Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4401 PL „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”.

Standard stosuje się do usług rozpoczętych po 31 grudnia 2019 r. Jest też możliwość jego wcześniejszego zastosowania.

Standard ma zastosowanie do procedur należytej staranności (due diligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki oraz wydawania listów poświadczających jako usług wykonywanych w związku z prospektem jednostki polegających na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur. Mowa tu zarówno o JZP (art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach), jak i jednostkach niebędących JZP. KSUP 4401PL dostępny jest tutaj.

27 lipca 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024