Aktualności

/
/
/
Nowelizacja ustawy o PPP oraz finansowaniu terroryzmu

Nowelizacja ustawy o PPP oraz finansowaniu terroryzmu

8 kwietnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. piątą dyrektywę AML, modyfikującą prawo unijne i zwiększającą transparentność przepływów finansowych).

Przepisy nowelizacji:

  • uszczegóławiają definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
  • poszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  • określają zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, jak również zasady działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
  • wprowadzają mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej;
  • wprowadzają obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.

Źródło: Ministerstwo Finansów

9 kwietnia 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024