Aktualności

/
/
/
Nowe obowiązki spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Nowe obowiązki spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) – „Ustawa zmieniająca”, wprowadzona została obowiązkowa i powszechna dematerializacja akcji obejmująca spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Powszechna dematerializacja akcji związana jest z wykonaniem przez ww. spółki kilku obowiązków w ściśle określonych terminach.

30 września 2020 roku

  • dokonanie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (w formie uchwały walnego zgromadzenia)
  • zawarcie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy
  • dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do zdeponowania akcji

30 września 2021 roku

  • dokonanie ostatniego (piątego) wezwania akcjonariuszy do zdeponowania akcji

1 marca 2021 roku

  • dematerializacja akcji (utrata mocy obowiązującej akcji w formie dokumentowej, początek obowiązywania wpisów w rejestrach akcjonariuszy).

Poza tym od 1 stycznia 2020 r. każda (a nie tak, jak jest to obecnie, tylko spółka publiczna) spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Podlegać ona będzie obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS.

14 października 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024