Aktualności

/
/
/
Nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące CRBR

Nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące CRBR

Z dniem 31 października 2021 roku w życie weszły przepisy nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie upubliczniania informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Funkcjonująca w nowym kształcie (od połowy maja 2021) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została poszerzona między innymi o:

  1. Nałożenie obowiązków informacyjnych na szerszą grupę podmiotów

Do tej pory informacje w CRBR musiały publikować spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Do tej grupy dołączyły m.in. spółki partnerskie, spółdzielnie (w tym banki spółdzielcze), spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje, trusty. Czas na zgłoszenie przez te podmioty upłynie 31 stycznia 2022 roku.

  1. Obowiązek ujawniania w CRBR informacji o każdym (a nie jak do tej pory jednym) obywatelstwie danego beneficjenta rzeczywistego

Zgłoszenie w CRBR w zakresie każdego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego, które nie było ujawnione w rejestrze, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 30 kwietnia 2022.

  1. Obowiązek dostarczania przez beneficjenta rzeczywistego koniecznych informacji podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia w CRBR
  2. Kary do 50 tys. zł lub nawet 1 mln zł

Kara 50 tys. zł dotyczy przypadku, w którym beneficjent rzeczywisty nie dostarczy odpowiednich informacji i dokumentów podmiotowi dokonującemu wpisu do CRBR – kara nakładana jest bezpośrednio na beneficjenta rzeczywistego. Podmioty, które nie dokonają terminowo aktualizacji danych w CRBR lub podały błędne informacje narażone są na karę nawet 1 mln zł – kara nakładana na podmiot.

  1. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych

Instytucje te mają obowiązek zgłaszania do Ministra Finansów wykrytych nieprawidłowości pomiędzy poznanym stanem faktycznym, a informacjami zgłoszonymi przez dany podmiot w CRBR. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć pełną dokumentację dotyczącą ustaleń.

5 listopada 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024