Manager

Bartłomiej Czop

/
/
Bartłomiej Czop

Bartłomiej Czop

Bartłomiej Czop

Manager

Bartłomiej jest Managerem w Nexia Pro Audit, współpracując z nami od 2014 roku. Jest w procesie uzyskania uprawień na biegłego rewidenta oraz ACCA. Głównie nadzoruje i zarządza projektami badań sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych sporządzonych według Ustawy o rachunkowości oraz MSSF z różnych sektorów m.in. IT, motoryzacyjnego, budowlanego oraz nieruchomości. Współpracuje przy projektach dla spółek notowanych na GPW i NewConnect, a także nadzoruje projekty badań pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych zgodnie z German GAAP.

Bierze również udział w projektach dotyczących innych usług takich jak due dilligence oraz wdrażania MSSF. Absolwent Wydziału Finansów i Prawa (specjalność: rachunkowość i rewizja finansowa) oraz Zarządzania (specjalność: rachunkowość i controlling) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Napisz wiadomość do Bartłomiej Czop

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności